Beplantningen rundt vannspeilet i 3 høyder.
Til høyre den gamle steinfyllingen, nå plen.