Fotoalbum

De siste 2 år har vi brukt mye tid til å utvikle borgens uteområder. Over 500 busker og trær er innkjøpt og plantet i "steinjorden", 30 tonn med jord er fordelt, og vi har anlagt en lekeplen, en skogssti og en rose- og frukthage. Arbeidet har til dels vært nokså tungt, og vi har "betalt" med en rekke ledd og muskelplager/skader. Men nå er alt i orden igjen og vi er i gang med å etablere et lite parklandskap ved oppkjørselen til borgen, og med beplante skråningen ned fra borgens terasse. Dette er et vanskelig, skråningen heller minst 45 grad og er egentlig et steinrøys. Vi sikrer oss med tau bundet på stappesteinene, da går det bra. Veldig kjekt å jobbe med utviklingen av borgen og ikke minst utearealene.